ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༨

བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ།


ནགཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་པར།

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས ༡༨ ནས་དེ་རིང་བར་གྱི་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་སྟེང་རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སའི་བོད་མི་ཉམས་ཞིབ་པ་མི་གྲངས་༣༣མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ལོ་རྒྱུས་སོགས་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་གྱི་ཐད་བོད་དབྱིན་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་གསུང་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།XS
SM
MD
LG