ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

སུ་ཇ་སློབ་གྲྭའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ།


བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། སློབ་མ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེར་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ཐོག་ཏུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཚེས་༢༧་དང་ཚེས་༢༨་གཉིས་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ཁོངས་ཀྱི་སུ་ཇ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོས་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG