ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་ཐེ་ཝན་པ་ཚོས་གཟའ་མཇུག་དེར་ཐེ་ཝན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་གྲས་སུ་ཚུད་དགོས་ཡོད་ཅེས་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མན་ཧ་ཐན་ས་ཁུལ་དུ་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལོའི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་ཧོང་ཀོང་མི་མང་གིས་ས་གནས་དེའི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG