ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

ཐེ་ཝན་གྱི་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་གྲུབ་འབྲས་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས།


༄༅།། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགལ་ཟླ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ལ་སྔོན་འགོག་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེགས་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG