ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཞིག་འཚོང་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ།


མཚོ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ Next Media ཞེས་པ་དེའི་ གསར་ཤོག་དང་་དུས་དེབ་ཁག་གི་ནང་ཚོར་སྐྱེན་སླ་བའི་རི་མོ་འདྲ་མིན་བྲིས་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་མང་པོས་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཁང་དེའི་མ་རྩ་ཉོ་མཁན་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྲིད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་ན་ནིང་ཞིབའཇུག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG