ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༢༦

ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་ལམ་འགའ་རེས་རྒྱ་ནག་གི་ལོག་བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉེས་དུས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཐེ་ཝན་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་་དེར་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལོག་བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པར་ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དེར་སྐྱོན་འཛུགས་དང་ཁ་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG