ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

རྒྱ་ནག་གིས་བསྐྱར་དུ་ཐེ་ཝན་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་དམག་སྦྱོང་དང་ཐེ་ཝན་གྱིས་དེ་དོན་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་སྡིག་ར་སྐུལ་ཆེད་དྲག་སྦྱོང་སྐྱར་དུ་བྱས་པར། ཐེ་ཝན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ་ནི་མངའ་ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇཊ་དང་རྟེན་ལྷིང་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་གཞི་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་ཞིག།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG