ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

བོད་ནང་གི་མིའི་རིགས་རྫས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་མཇུག་འབྲས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་རིགས་རྫས་བཙན་བཤེད་ཀྱི་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པ། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་རིགས་རྫས་ཞེས་པ་དེའི་གོ་དོན་དང། དེའི་བྱེད་ལས། །གལ་གནད་བཅས་དང། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་རིགས་རྫས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG