ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སི་རིཡའི་ཁྲེམ་སའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ནང་མི་གསོད་་ཁྲག་སྦྱོར་བྱུང་བ།


སི་རི་ཡའི་ཁྲེམ་སའི་གྲོང་གསེབ་ནང་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་ཡུལ་དེའི་གཞུང་གི་དཔུང་དམག་གིས་ཞི་བའི་མི་མང་ལྡེབས་གསོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་རྗེས་་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་་གྲོང་གསེབ་དེར་བསྐྱོད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པ་་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་་གསར་འགོད་་པ་་་མར་གྷ་ར་ཀྲ་བྷ་ཤིར་ ་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG