ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

གྷམ་བྷི་ཡའི་གཞུང་གིས་འབར་མ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུགས།


འབར་མའི་དབུ་ཁྲིད་ཨང་སན་སུ་ཅཱིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནེ་དྷར་ལན་ཌིའི་ཧེ་གྷེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཚུགས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་ཁང་ལ་འབར་མའི་གཞུང་གིས་ཧོ་རིན་རྒྱ་ཁ་ཆེ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བའི་གྱོད་གཞི་ལ་དག་འབུད་བྱེད་དུ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་འབར་མའི་རྒྱལ་སའི་གནམ་ཐང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG