ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

ཨ་རིའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་སོགས་ལ་དྲྭ་རྐུན་གྱིས་གསང་ཉུལ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་ཚོང་དོན་ལྷན་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ཁག་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་དྲྭ་རྐུན་ཡིན་པའི་དོགས་གཞི་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་གསང་ཉུལ་དང་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དྲྭ་ལམ་དུ་སིམ་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་གནས་སྐབས་རིང་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ཡུལ་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་གཅོད་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG