ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

སིངྒ་ལའི་ཕྱོགས་འགལ་བ་ཚོ་མཉམ་འབྲེལ་གཞུང་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། སིངྒ་ལར་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG