ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཨ་རྒྱ་གཉིས་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཇེ་ལེགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་སྡུས་ལེན་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟ་མངའ་ཁུལ་དེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་དམངས་རྣམས་ཨ་རི་ལ་སྔར་ལས་ལྟ་ཚུལ་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ལའང་སྔར་བས་ལྟ་ཚུལ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG