ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལྷུག་ཡངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་མི་རྣམས་སླར་ཡང་ལས་ཀར་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་གླིང་ཁག་དང་ཚོང་ཁང་ལ་སོགས་ལའང་མི་ཚོགས་འདུ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་དང་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་རྣམས་ལྷུག་ཡངས་གཏོང་གི་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་ནད་ཡམས་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་སྲིད་པར་དོགས་ཟོན་བྱ་རྒྱུ་ལྷོད་ཡངས་གཏོང་གི་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG