ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དྲག་རྒོལ་བྱས་ན་རྒོལ་ལན་སློག་གི་ཡིན་ཞེས་ནན་བརྗོད།


དམར་ཤོག་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་བསྡིག་བསྐུལ་བྱས་པར་བརྟེན་ དེ་ལ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་ཡ་ལན་སློག་སྟེ་གལ་ཏེ་བྱང་གིས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་གཞིའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱས་ཚེ་ དེ་ལ་ང་ཚོས་རྒོལ་ལན་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་སློག་རྐྱང་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG