ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་རྩོད་གཞི་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་དཀའ་ངལ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་མཚོ་གླིང་ཁག་གི་བདག་དབང་རྩོད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འབྲེལ་བར་གནོན་སྐྱོན་ཕོག་གི་ཡོད་པ་མ་ཚད། ད་ལོ་ཁེམ་བྷོ་ཎི་ཡར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཐུབ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཕྲད་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG