ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སོ་མ་ལི་ལན་ཌིས་ཐེ་ཝན་ལ་འབྲེལ་བ་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་སོ་མ་ལི་ལན་ཌིར་ཐེ་ཝན་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་བཅད་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་གནམ་ཐང་དང་རྒྱ་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་བཞིན་སོ་མ་ལི་ལན་ཌིས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་སའི་དོན་གཅོད་ཁང་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱས་ཀྱང་སོ་མ་ལི་ལན་ཌིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG