ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེ་ཝན་དུ་འཚོགས་རྒྱུ།


འདི་ཟླའི་ཚེས་༢༢་ནས་༢༤་བར་དུ་ཐེ་ཝན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད་ཅིང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བསྐོང་ཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ཚོགས་ཆེན་དེར་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་མཁས་པ། ཆེད་ལས་མི་སྣ་དང་རྩོམ་པ་པོ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་པ་དང་དེ་བཞིན་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྣེ་ཁག་བཅས་མི་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ཚོགས་ཞུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་པ་རེད། །

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG