ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཨ་རིར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སིས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ཚེས་༢༡་ ནས་ཕྱི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༡༢་བར་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG