ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༨

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོཊ་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གནས་དབྱུངས་བཏང་བའི་མཇུག་འབྲས་དང་བརྒྱུད་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་གོ་གནས་ནས་གནས་དབྱུངས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ལ་མཇུག་འབྲས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་ཞིག་ཐེབས་སྲིད་མིན་དང་། ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཡོང་སྲིད་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG