ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གསར་པར་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོས་ཤོག་ཐོབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གསར་པ་ཤེར་བྷ་དྷུར་དྷོ་ཡེ་བྷ་ལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་མང་མོས་ཐོག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་གདེང་འཇོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོས་ཤོག་ཐོབ་འཕངས་ཡོད་ཅིང་། ལོ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཟླ་༡༡་པའི་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། དེའི་བར་དུ་ཁོང་སྲིད་བློན་གྱི་གོ་གནས་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ངེས་གཏན་ཡིན་པ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG