ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་མང་པོར་གང་བྱུང་ཉེས་རྡུང་དང་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པ།


ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ཨ་འདུས་སྡེ་པའི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་དངུལ་ལྐོག་ཟ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་གཞུང་གིས་ཁོང་གཉིས་ལ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱས་པའི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུ་བརྗོད་པར་མི་དམངས་ཀྱིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་སྟོན་སྐབས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་མི་མང་ལ་གང་བྱུང་ཉེས་རྡུང་བཏང་པ་དང་མི་མང་པོ་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG