ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བོད་པའི་མི་འབོར་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་གསར་པ་ཅི་ཙམ་ཐོན་གྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG