ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དཀར་མཛེས་ལབ་རྩེ་ཁར་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཡིག་བཀྲམ་པ།


ཉེ་ཆར་བོད་མདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ལབ་རྩེ་ཁ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཞེས་ཡིག་ཆ་འབོར་ཆེན་ཞིག་བཀྲམ་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་དང་འགྲུལ་བཞུད་ལ་བཀའ་འགོག་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དཔར་འགྲེམ་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་སྐད་གསར་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG