ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ནེ་ཝྭ་ཌ་མངའ་སྡེར་བྷར་ཎི་སན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་ཨ་མི་རི་ཀར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་འགྲོ་སྔོན་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་དགོང་མོར་ཨ་རིའི་ནེ་ཝྭ་ཌ་མངའ་སྡེར་སྔོན་འགྲོའི་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཝྭར་མོན་ཌི་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བྷར་ཎི་སན་ཌར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་འོས་ཤོག་ཐོབ་སྟེ། ད་ལྟ་བྷར་ཎི་སན་ཌར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG