ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྒྱ་ནག་གི་རྒས་ཕོགས་ལམ་ལུགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་༣༡ ཁོངས་ནས་ཞིང་ཆེན་བཞིའི་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་རྫོགས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཁོངས་ནས་ཞིང་ཆེན་ཧི་ལོང་ཇང་ཡི་རྒས་ཕོགས་དངུལ་རྩིས་མི་འདེང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG