ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཨུ་རུ་སུའི་མི་དམངས་གིས་དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཀོ་ནས་སེ་བྷི་རི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ཉིན་ལྟར་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཉེན་རྟོག་པར་ངོ་རྒོལ་དང་ཉེན་རྟོག་པས་མི་མང་ངོ་རྒོལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG