ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དྲག་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཨུ་རུ་སུ་ནས་རྡོ་སྣུམ་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུར་དམ་དྲག་བྱས་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་གྲ་འགྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་དཔུང་གིས་ཡུཀ་རེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཁར་ཀིབ་ལ་མེ་སྒྱོགས་ཤུགས་ཆེན་བརྒྱབ་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG