ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

ར་ཤི་ཡས་རྒྱ་གར་ལ་ལྕགས་ཁྲབ་འཁོར་ལོ་ཡང་བ་ཕྱིར་ཚོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལ་དྭགས་ཀྱི་ཤ་ཕྱོགས་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་དཔུང་གིས་སླར་ཡང་འཐབ་འཁྲུག་རྒྱག་སྲིད་པའི་ཛ་དྲག་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ར་ཤི་ཡས་རྒྱ་གར་ལ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ལྕགས་ཁྲབ་འཁོར་ལོ་ཡང་བའི་རིགས་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ད་སྔ་རྒྱ་གར་གྱིས་ལྕགས་ཁྲབ་འཁོར་ལོ་ཅི་ཙམ་ཉོ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་མེད་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG