ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་གྱིས་ཨ་རིའི་བར་མའི་འོས་བསྡུར་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་མང་གིས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཡུཀ་རེན་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བ་འདིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་བར་མའི་འོས་བསྡུར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་སྲིད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG