ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

སི་རི་ཡར་རོགས་རམ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ར་ཤི་ཡའི་འགོག་རྐྱེན།


༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སི་རི་ཡའི་ཞི་བའི་མི་མང་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་ཏུར་ཀི་དང་ཨི་རག་གི་ཕྱོགས་ནས་སྐྱོབ་གསོ་དང་དགོས་མཁོའི་རོགས་རམ་སྤྲོད་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཆོད་སློག་གི་དབང་ཚད་སྤྱད་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན། ཨ་མི་རི་ཀས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བསྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG