ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱིས་བསམ་བཞིན་ནད་ཡམས་ལ་སྣང་ཆུང་བཏང་སོང་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་ནིཀ་སན་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ནུས་པ་གཙིགས་སུ་འདོན་མཁན་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་བྷོབ་ཝུ་ཝར་ཌིས་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་བརྩམས་ནས་དཔར་འགྲེམ་བྱེད་གྲབས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཐོག་མ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འདི་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཆེད་མངགས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG