ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༣

ཨ་རིར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ཆེ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གཅིག་པུ་མིན་པར་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལའང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གིས་མི་༡༦༠༠༠༠་ལྷག་ལ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ནད་དུག་འགོས་པའི་མི་གྲངས་༥༠༠༠༠༠༠་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG