ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

བོད་པ་སོཊ་ཀྱིས་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོཊ་ཆུང་གི་ལས་སྣེ་ཚོར་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་བ། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣེ་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པ་དང་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བཞིན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG