ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

འཇར་མན་གྱི་སིལ་ཚོང་ལས་ཁང་འགའ་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་བྷར་ལིན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཕྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༦་སྟེ། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཁརླ་སི་རུ་ཧེ་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་འཇར་མན་གྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་ཤོག་གྲངས་༩༦་ཡོད་པའི་ཞུ་གཏུགས་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG