ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ལས་སྣེ་ཚོ་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་གནད་ཡོད་ལས་སྣེ་ཁག་ཅིག་ལ་དྲྭ་ལམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་དང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་དང་བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སོགས་ལ་གྲོས་སྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG