ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ཨེ་པེལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བོད་མི་ཚོར་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ།


ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་པེལ་༼ཀུ་ཤུ་༽བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བོད་མི་ཚོར་ལས་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུར་དམ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ དེ་བཞིན་བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་ཡིས་ལས་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་བརྡལ་གཤིགས་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་ཐད་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཀྱང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཡིས་བཏོན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG