ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ཟླ་༦་པའི་ཚེས་༢༥ ནས་༢༧་བར་དུ་ཉིན་གསུམ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མཁས་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་༡༨་ཀྱིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གླེང་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་དྲྭ་ལམ་དུ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG