ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བལ་ཡུལ་ལ་མི་མང་པོས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཕྱོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཞེས་དགོས་འདུན་བཏོན་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གལ་ཏེ་ལས་དོན་དེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན་ཧི་མི་ལ་ཡའི་རི་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་དེར་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཐག་ཉེ་བོ་ཡོད་ས་ཁག་ཡིན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG