ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་ལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་གི་ཡོད་པར་ཨུ་རུ་སུའི་གྲོང་ཁྱེར་༤༠་ལྷག་གི་ནང་དུ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ། ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་གླིང་། དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོར་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འབྲེལ་ཡོད།

XS
SM
MD
LG