ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་ལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་གི་ཡོད་པར་ཨུ་རུ་སུའི་གྲོང་ཁྱེར་༤༠་ལྷག་གི་ནང་དུ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ། ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་གླིང་། དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོར་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG