ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀར་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་གཤིབ་སྡུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡར་ཚོང་དོན་གྱི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཅིག་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་དང་མ་འདྲ་བར་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡ་དཀའ་ངལ་ལས་འགྲོལ་བའི་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་ངོ་མ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ཅེས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀར་འཛིན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་གཉིས་གཤིབ་སྡུར་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG