ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་དགག་པ་དྲག་པོ་བརྒྱབ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕིའོ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ཕྱི་འབྲེལ་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ། རྒྱ་ནག་ལ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཨ་རིས་ཁྱབ་ཏུ་བཅུག་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྙོན་འཛུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་དགག་པ་དྲག་པོ་བརྒྱབ་སོང་ཞེས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG