ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་དང་འབྲེལ་ཡོད་གསང་ཉུལ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕོ་ལན་ཌིའི་གསང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ལས་སྣེ་ཟུར་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་ཝེ་བརྡ་འཕྲིན་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཟུར་པ་དེར་གསང་ཉུལ་གྱི་ཉེས་དོན་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་ཟླ་༦་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་ཝོར་སོ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁྲིམས་ར་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG