ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་དུ་དམག་སྦྱོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་གདོང་ཐུག་དང་ཁ་འཛིང་། ལག་འཛིང་སོགས་ཐེངས་འགའ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཞེ་འཁོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་དུ་དམག་རྒྱག་གི་གྲ་སྒྲིག་ཆེད་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG