ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

སྤང་རི་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་གློད་གྲོལ་ཐོབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཁམས་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། སྤང་རི་སྣ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྤང་རི་སྣ་རིན་པོ་ཆེའམ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་༨་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རུང་། དེང་སྐབས་སྤང་རི་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་མེད་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅི་ཡིན། དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་དང་སློབ་མ་སོགས་རིན་པོ་ཆེར་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་མེད་དང་སྤང་རི་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG