ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ལཱ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལཱ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ལཱ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་མངའ་ཁུལ་དེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་སྟངས་བཅས་ལ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་དང་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG