ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

པདྨ་བཟང་པོ་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བསྐོ་བཞག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༡་པོའི་ཚེས་༢༥་ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྲོང་བཙན་ཚོམས་ཆེན་དུ་པདྨ་བཟང་པོས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་གྱི་དྲུང་དུ་ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG