ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ལྕམ་ནཱན་སས་པེ་ལོ་སི་བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་གཙོའི་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་སུ་ཞིག་ལ་ཐོབ་མིན་ནི་མ་འོངས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG