ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

མ་ཎ་ལི་ནས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་བར་དུ་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མ་ཎ་ལི་དང་ཀུ་ལུ་ས་གནས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་དང་བླངས་པ་གསུམ་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་འབོད་སྐུལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞུ་བར་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་༩་ཚེས་༢༣་ཉིན་མ་ཎ་ལི་ས་གནས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བཅའ་སྡོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG